Wykład otwarty Anny Tutaj-Pielaszek z TUTAJCONCEPT w WSEiZ

„Projekt od A do Z – Porady Praktyków”

Cykl spotkań z absolwentami Wydziału Architektury WSEiZ.

18 listopada br. w WSEiZ gościła absolwentka naszej Uczelni mgr inż. arch. ANNA TUTAJ-PIELASZEK – właścicielka pracowni projektorowej TUTAJCONCEPT, która na drugim wykładzie z cyklu „Projekt od A do Z – porady praktyków” zdradziła studentom, jakie zasady współpracy z klientami wypracowała prowadząc swoją własną pracownię.

Studenci poznali kilka ważnych elementów pracy projektanta wnętrz, do których wg właścicielki TUTAJCONCET należą m.in.: przeprowadzenie dogłębnej analizy potrzeb klienta, doprecyzowanie umowy pomiędzy pracownią a klientem, ubezpieczenie działalności od błędów projektowych, a także zarządzanie zespołem. Pani Anna Tutaj-Pielaszek zwróciła również uwagę studentów na sposób konstruowania CV. Mówiła nie tylko o merytorycznej zawartości dokumentu, ale także o estetyce jego projektowania, pisania i wysyłania. Jedną z kwestii podniesionych przy omawianiu CV była informacja o tym, jak z punktu widzenia pracodawcy ważnym jest zamieszczanie w CV informacji dotyczących nagród i wyróżnień, które studenci uzyskali podczas uczestniczenia w konkursach studenckich. Prelegentka przyznała także, że jako absolwentka kierunku architektura nie czuła się przygotowana do prowadzenia własnej pracowni, dopiero doświadczenie zdobyte w różnych biurach architektonicznych pozwoliło jej na podjęcie decyzji o założeniu własnego biznesu. Wykład zakończył się serią pytań m.in. o możliwości odbycia praktyk studenckich w pracowni TUTAJCONCEPT.

W imieniu Władz WSEiZ serdecznie dziękujemy Pani Annie Tutaj-Pielaszek, że zechciała podzielić się swoim doświadczeniem i przekazać cenne informacje studentom naszej Uczelni.

Udostępnij wpis:

3 grudnia 2021