Wykład otwarty „Energetyka jądrowa – prawda i mity”

Wykład otwarty „Energetyka jądrowa – prawda i mity”
Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa w sobotę 2 kwietnia 2022 r. o godzinie 10:25 na wykład otwarty pt. „Energetyka jądrowa – prawda i mity”. Wykład poprowadzi prof. dr hab. inż. Roman Domański.

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM (Link do spotkania)

Meeting ID: 919 0210 4198

Passcode: 797099

Prof. dr hab. inż. Roman Domański absolwent wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej (1967), doktorat 1976 (z wyróżnieniem), habilitacja 1988. Nauczyciel akademicki od roku 1967. W 1989-1992 docent, a od 1993 profesor w Politechnice Warszawskiej. Tytuł profesora uzyskał w 1995, a w 2001 stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Techniki Cieplnej PW.

Od roku 1992 do chwili obecnej związany jest z Instytutem Lotnictwa (obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa). Kierownik Zakładu Termodynamiki Instytutu Techniki Cieplnej w latach 1991-2012, zastępca dyrektora ITC ds. nauki (1991-1992), dyrektor Departamentu Nauki Studiów i Analiz MEN (1995, 1996). Prorektor ds. nauki Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Warszawie w latach 2000-2008. Dyrektor i założyciel Uczelnianego Centrum Badawczego Zrównoważonych Systemów Energetycznych Politechniki Warszawskiej (2010-2012). Działalność naukowa w obszarze udarów promieniowania laserowego na powierzchni ciał nieprzezroczystych, chłodzenia łopatek i wysoko cieplnie obciążonych elementów silników, barier TBC, akumulacji energii, w tym w przemianach fazowych, przepływów wielofazowych, pomiarów właściwości cieplnych, konwersji energii, odnawialnych źródeł energii.

Odbyte długoterminowe staże naukowe w USA, Niemczech, Japonii. Szeroka działalność dydaktyczna w Politechnice Warszawskiej i innych uczelniach wyższych na wszystkich poziomach studiów. Wykłady z Termodynamiki, Wymiany ciepła, Ekologicznych skutków konwersji energii, Niekonwencjonalnych źródeł i konwersji energii, Akumulacji energii, Advanced Renewable Energy Sources, Energy Storage. Współpraca zagraniczna z Japonią, Szwecją, Niemcami, USA, Islandią. Wykłady w USA, Japonii, Anglii, Islandii, Portugalii. Opiekun kilkuset prac dyplomowych i przejściowych w języku polskim i angielskim. Promotor i opiekun kilkunastu prac doktorskich. Kierownik i wykonawca kilkudziesięciu prac badawczych realizowanych w ramach KBN, NCBiR i projektów europejskich.

Od roku 2003 do 2017 przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa. W okresie od 2017 do września 2020 zastępca przewodniczącego Rady Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa a od września jej przewodniczący.

Z WSEiZ związany jest od roku 2010. W uczelni prowadzi wykłady z Niekonwencjonalnych Źródeł Energii, Fizyki, Mechaniki Ogólnej, Fizyki Budowli, Budownictwa energooszczędnego – Auditingu i Termomodernizacji, Physics of Structure, Auditing and Thermomodernisation, Energy Efficient Construction. Jest promotorem ponad 30 prac dyplomowych realizowanych w WSEiZ.

Udostępnij wpis:

25 marca 2022