WYKŁAD OTWARTY ARCH. JERZEGO SZCZEPANIKA-DZIKOWSKIEGO W RAMACH KONKURSU BRICK AWARD 2017

WYKŁAD OTWARTY ARCH. JERZEGO SZCZEPANIKA-DZIKOWSKIEGO W RAMACH KONKURSU BRICK AWARD 2017

IMG 7342

W ramach międzynarodowego konkursu architektonicznego Brick Award 2017, organizowanego przez firmę Wienerberger, WSEiZ zaprasza na wykład otwarty architekta Jerzego Szczepanika-Dzikowskiego, współzałożyciela pracowni architektonicznej
JEMS Architekci.

Wykład na, który serdecznie zapraszamy studentów i wykładowców, odbędzie się 14 stycznia 2017 r. (sobota), w godzinach 12.00-14.00, w auli nr 4 budynku WSEiZ przy ul. Rejtana 16.

Pracownia JEMS Architekci, została założona w 1988 roku, jednakże zespół architektoniczny będący zalążkiem biura działa nieprzerwanie od początku lat 80-tych.
Rozpoczynając samodzielną praktykę w okresie transformacji ustrojowej JEMS włączył się w nurt odbudowy polskiej kultury architektonicznej. Partnerska współpraca realizowana w formule biura – warsztatu, przy współuczestnictwie całego zespołu JEMS, tworzy przestrzeń rozmów i poszukiwań, wymiany idei i poglądów. JEMS jest biurem otwartej dyskusji i debaty.
To nasza wartość fundamentalna… piszą o sobie architekci z JEMS!

Brick Award 2017 to trzecia, lokalna edycja konkursu architektonicznego, który nagradza kreatywne i innowacyjne obiekty architektoniczne zrealizowane w ostatnich latach, z wykorzystaniem materiałów ceramicznych.
Konkurs ma na celu promować polską architekturę i polskich architektów zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Poza gotowymi realizacjami, w ramach dodatkowej kategorii Projekt bez realizacji nagrodzone zostaną projekty, które nie zostały zrealizowane. Ta kategoria została utworzona z myślą o studentach, którzy chcieliby spróbować swoich sił w prestiżowym konkursie i pochwalić się nieszablonowymi pomysłami, a także o ich opiekunach dydaktycznych, którzy kształtują przyszłych architektów.

• Do udziału w konkursie mogą być zgłaszane obiekty, w których zastosowano materiały ceramiczne i zostały zrealizowane po 1 stycznia 2014 r.

Nagrodą dla studenta – zdobywcy nagrody w kategorii „Projekt bez realizacji” jest 2-miesięczny, płatny staż w pracowni architektonicznej JEMS Architekci.
• Zgłoszone przez studentów projekty oceniać będzie znakomite jury w składzie: prof. dr hab. arch. Ewa Kuryłowicz, arch. Robert Konieczny, red. Ewa P. Porębska, arch. Tomasz Studniarek,
arch. Piotr Śmierzewski, red. Piotr Sarzyński oraz krytyk architektury i kurator Grzegorz Piątek.

Konkurs odbywa się w cyklu dwuletnim. Wśród nominowanych i nagrodzonych znaleźli się m.in.: Kengo Kuma, John Pawson, Emilio Caravatti, Peter Rich a z polskich architektów Marcin Jojko i Bartłomiej Nawrocki, Tomasz Studniarek i Małgorzata Pilinkiewicz, Ryszard Jurkowski, Tomasz Konior, Grzegorz Stiasny, Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak, Zbigniew Maćków, Krzysztof Ingarden i Jacek Evy, Robert Konieczny.

Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie: brickaward.pl

 

wseiz

Udostępnij wpis:

3 stycznia 2017