WYJEDŹ NA STUDIA I PRAKTYKI Z ERASMUSA!

WYJEDŹ NA STUDIA I PRAKTYKI Z ERASMUSA!

IMG 7342

Ogłaszamy nabór na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach Programu ERASMUS+ (wyjazd w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20). Zgłoszenia od 10 września do 10 października 2019.

Wysokość stypendium zależy od kraju do którego wyjeżdża student i wynosi od 400 euro do 500 euro na miesiąc (studia) oraz od 500 euro do 600 euro na miesiąc (praktyki).

Studenci, posiadający prawo do stypendium socjalnego w momencie przeprowadzania kwalifikacji na zagraniczne studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+, realizować będą mobilność w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. EDYCJA 2 –2019” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymując zwiększone stypendium.

Studenci ostatniego roku studiów mogą wyjechać na praktyki absolwenckie w ciągu jednego roku od ukończenia studiów. Rekrutacja musi odbyć się najpóźniej na ostatnim roku studiów.

Lista uczelni partnerskich znajduje się tutaj.

Formularz aplikacyjny (wraz z załącznikami) należy złożyć w pokoju nr 6, ul. Olszewska 12 u Koordynatorów ds. Programu Erasmus+: mgr inż. Karoliny Urban i mgr Pauliny Wąż lub przesłać na adres erasmus@wseiz.pl tylko od 10 września do 10 października 2019.

Więcej informacji na temat wyjazdu znajduje się tutaj bądź u Koordynatorów ds. Programu Erasmus+, email: erasmus@wseiz.pl, tel. +48 22 825 80 34/35 wew. 131, pokój nr 6, ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa.

Jeśli się wahasz, przeczytaj relację studentów z wyjazdu, weź udział w rekrutacji, wyjedź na Erasmusa i przeżyj przygodę życia! 

Studia w Lizbonie

Praktyki w Brukseli

  

Udostępnij wpis:

10 września 2019