Wyjazd studentów WSEiZ do Białowieskiego Parku Narodowego

Wyjazd studentów
21 kwietnia 2023 r. rozpoczął się trzydniowy wyjazd piętnastu studentów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania kierunku Architektura Krajobrazu (WKVI) pod opieką dr. inż. J. Wojtatowicza, prof. WSEiZ, mgr inż. K. Pietrzykowskiej oraz dr. W. Ozimkowskiego do Białowieskiego Parku Narodowego.

Poniżej przedstawiamy ciekawą fotorelację z wyjazdu autorstwa studentów WSEiZ.

Pierwszego dnia, po zakwaterowaniu się w swoich pokojach zdecydowaliśmy się na zwiedzanie pobliskiego terenu. Mieliśmy okazję zwiedzić stawy białowieskie, które malowniczo odbijały zachodzące słońce. Nieopodal znajdował się Dworek Gubernatora Grodzieńskiego. Budynek okazał się wybitnie fotograficzny i każdego ujął swoim ciekawym wyglądem. Korzystając z chwili czasu zwiedziliśmy również Park Pałacowy oraz teren wokół Dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego.

 

Wieczór spędziliśmy razem z prowadzącymi zajęcia w miejscu noclegu studentów. Poświęciliśmy czas na omówienie przygotowanych materiałów dotyczących zajęć oraz plan działania na następny dzień. Zostały przedstawione dokładne opisy zadań i punktów, na które musimy zwrócić uwagę podczas wykonywania prac w terenie.

 

Drugi dzień rozpoczął się wczesną pobudką. Wraz z prowadzącymi spotkaliśmy się we wcześniej ustalonym miejscu. Pierwszym elementem Naszego spotkania była krótka, ale bardzo interesująca informacja odnosząca się do historii Białowieży oraz tamtejszej kultury.

Zajęcia rozpoczęły się od zwiedzania wcześniej wspomnianego Parku Pałacowego, gdzie prof. J. Wojtatowicz opowiadał nam o ciekawych elementach architektury. Analizowaliśmy ciekawe grupy drzew jak i te pojedyncze, pełne historii drzewa.

Praca, która nas czekała zaczęła się nieopodal wejścia na teren Białowieskiego Parku Narodowego. Zostały rozdane arkusze, zawierające dokładne polecenia dotyczące pobliskiego drzewostanu. Każdemu studentowi została przydzielona określona grupa drzew.

Zaczęliśmy od identyfikacji drzew, zebrania pomiarów, zebrania danych odnośnie struktury drzewa oraz jego otoczenia. Całość ćwiczeń zakończyliśmy dokumentacją zdjęciową.

Po zebraniu najpotrzebniejszych informacji, wróciliśmy na miejsce noclegu, aby zebrać siły i przeanalizować co udało nam się zebrać.

Tradycyjnie wieczorem zebraliśmy się przy stole wraz z prowadzącymi, w celu dokonania pierwszych kroków w pracy. Nie obyło się bez licznych konsultacji, pytań i dyskusji.

Dzień trzeci zaczęliśmy od spotkania przy bramie do Białowieskiego Parku Narodowego.

Zanim zostaliśmy wpuszczeni na teren Parku została nam przedstawiona jego historia oraz zasady jakie panują na terenie BPN.

„Park został utworzony z Nadleśnictwa Rezerwat jako Park Narodowy w Białowieży obowiązującym od 11 sierpnia 1932 r. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, restytuowany w obecnej formie z mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1947 roku. Jest to drugi po Pienińskim Parku Narodowym park narodowy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie. Znany z ochrony najlepiej zachowanego fragmentu Puszczy Białowieskiej, ostatniego w Europie fragmentu lasu pierwotnego oraz liczącej kilkaset sztuk, największej na świecie wolnościowej populacji żubra.
Obszar Ochrony Ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego w 1979 r. z racji dużego znaczenia dla kultury i dziedzictwa ludzkości, wpisano na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. W 1992 r. UNESCO rozszerzyło status obiektu dziedzictwa światowego na przylegający doń od wschodu fragment białoruskiego parku narodowego „Bieławieżskaja Puszcza”, podlegający ochronie ścisłej (4500 ha). Tym sposobem powstał w Puszczy Białowieskiej jeden z siedmiu na świecie i trzech w Europie transgraniczny obiekt dziedzictwa światowego.”
Źródło: Białowieski Park Narodowy

Cały wyjazd był pełen praktycznej i ciekawej wiedzy, która pomoże nam w życiu zawodowym, a to wszytko dzięki prof. J. Wojtatowiczowi, który chętnie dzieli się doświadczeniem za co jako studenci jesteśmy dozgonnie wdzięczni.

 

Zdjęcia:

Dawid Chlewicki WKVI

Renata Sawicka WKVI

Udostępnij wpis:

26 maja 2023