WYJAZD STUDENTÓW ARCHITEKTURY DO SZCZUCINA

WYJAZD STUDENTÓW ARCHITEKTURY DO SZCZUCINA

IMG 7342

W dniach 24-25 października grupa studentów WSEiZ pod opieką architekta Piotra Gastmana odbyła wizję lokalną w terenie. Wyjazd odbył się w ramach projektu „Projektowanie architektoniczne wspomagane komputerem – modernizacja obiektów architektonicznych” realizowanego na V semestrze kierunku Architektura. Lokalizacja to obiekt Muzeum Drogownictwa w Szczucinie.

Studenci mieli okazję obejrzeć realne problemy projektowe oraz eksploatacyjne współczesnego budownictwa. Budynek Muzeum powstał w latach dziewięćdziesiątych. Jego część jest obecnie wyłączona z użytkowania z powodu pękania konstrukcji oraz ścian nośnych. Grupa została oprowadzona przez panią kustosz. Zaprezentowane zostały skutki postępującej degradacji obiektu, ugięcia stropów oraz doraźne sposoby zabezpieczenia tego zjawiska.

Tematem najbliższych zajęć semestralnych na kierunku Architektura będzie dalsza praca dotycząca tego obiektu oraz możliwości poradzenia sobie z zaobserwowanymi problemami. W planie są także konsultacje z inżynierami, którzy pomogą zrozumieć przyczyny tego zjawiska.

Projekt ten jest wynikiem współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Udostępnij wpis:

6 listopada 2017