WYDZIAŁY WSEIZ ŁĄCZĄ SIŁY

WYDZIAŁY WSEIZ ŁĄCZĄ SIŁY

IMG 7342

Po pozytywnej opinii Senatu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, decyzją JM Rektor WSEiZ Wydział Zarządzania łączy się z Wydziałem Ekologii, a nowopowstała jednostka otrzymuje nazwę Wydział Inżynierii i Zarządzania. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 września 2016 roku.

Przekształcenia te mają na celu dostosowanie nazwy Wydziału do zakresu oferty edukacyjnej i prowadzonych badań naukowych oraz uproszczenie procedur organizacyjnych i administracyjnych. Będą one również stanowiły kolejny krok do uatrakcyjniania oferty edukacyjnej Uczelni. 

Dla studentów jedyną różnicą będzie nazwa nowej jednostki organizacyjnej WSEiZ widniejąca na dyplomie ukończenia studiów (dotyczy prac dyplomowych złożonych po dacie połączenia Wydziałów). Studenci rozpoczynający naukę w roku akademickim 2016/2017 będą już studiowali na Wydziale Inżynierii i Zarządzania.

Na Wydziale Inżynierii i Zarządzania prowadzone są następujące kierunki studiów: 

  • Ochrona Środowiska
  • Mechanika i Budowa Maszyn
  • Zarządzanie
  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
  • Zdrowie Publiczne
 

Udostępnij wpis:

1 września 2016