Wydział Architektury WSEiZ nagrodzony prestiżowymi wyróżnieniami

Uczelnia Liderów
Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie otrzymuje prestiżowe wyróżnienia!

Z radością informujemy, że 29 czerwca br. Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie został nagrodzony dwoma prestiżowymi wyróżnieniami w ramach XIV edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, którego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Certyfikat „Uczelnia Liderów 2024”

Certyfikat „Uczelnia Liderów” przyznawany jest szkołom wyższym oraz ich jednostkom organizacyjnym, które wykazują się innowacyjnością w kształceniu i przygotowaniem studentów do pełnienia ról liderów w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Wyróżnione szkoły promują przedsiębiorczość, odpowiedzialność społeczną oraz proinnowacyjne postawy wśród studentów.

Wyróżnienie „Primus”

Dodatkowo, Wydział Architektury WSEiZ uzyskał również najwyższe wyróżnienie „Primus” przyznawane uczelniom, które zdobyły największą liczbę punktów rankingowych w procesie certyfikacyjnym. Jest to dowód na najwyższy poziom edukacji i wsparcia studentów, jaki oferujemy w naszej jednostce.

Uroczystość wręczenia certyfikatów

Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się w Warszawie, gdzie naszą uczelnię reprezentowali Dziekan Wydziału Architektury, dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, prof. WSEiZ oraz Rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, dr Janusz Mrowiec, prof. WSEiZ.

Jesteśmy dumni, że nasza ciężka praca i zaangażowanie w edukację młodych liderów zostały docenione na arenie krajowej. Serdecznie gratulujemy wszystkim zaangażowanym w osiągnięcie tego sukcesu i dziękujemy za ciężką pracę oraz zaangażowanie. Cieszymy się, że nasza praca została doceniona na ogólnopolskim poziomie i jesteśmy dumni z naszego wkładu w kształcenie przyszłych liderów.

Udostępnij wpis:

5 lipca 2024