WYCIECZKA TECHNICZNA STUDENTÓW BUDOWNICTWA

WYCIECZKA TECHNICZNA STUDENTÓW BUDOWNICTWA

IMG 7342

12 oraz 23 marca 2019 roku oraz odbyły się dwie wycieczki techniczne dla studentów Budownictwa WSEiZ. Wzięli w nich udział studenci 2 i 6 semestru oraz opiekunowie – dr inż. Tadeusz Wójcicki (12.03) oraz dr inż. Oleksiej Kopyłow (23.03). Celem wycieczek było zapoznanie się z problematyką techniczną, jaka wystąpiła na odbudowie dwóch starych kamienic czynszowych przy ul. Łomżyńskiej 20 i 26 na Starej Pradze (Szmulowiźnie) w Warszawie. Obie budowy prowadzi firma Erekta Budownictwo na zlecenie Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Oba wyjścia były zorganizowane przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Na początku wycieczki kierownik obu budów, mgr inż. Piotr Stawiarz, przedstawił projekty odbudowy kamienic, wykonane prace, aktualny stan robót oraz plany na bliższą i dalszą przyszłość, po czym uczestnicy wycieczki założyli kaski i obejrzeli stan obu budów od zewnątrz i od środka. W trakcie tego obchodu kierownik budowy udzielał dodatkowych wyjaśnień, naświetlał na miejscu ciekawsze szczegółowe problemy techniczne, a także odpowiadał na pytania studentów.  

Budowa przy ul. Łomżyńskiej 26 jest w początkowym stadium robót: wykonano podbicie fundamentu starej ceglanej ściany frontowej, wzmocniono tę ścianę za pomocą tymczasowej konstrukcji stalowej mocowanej do tylnej części budynku oraz wyburzono część środkową kamienicy, w której zostanie wzniesiony nowy żelbetowy trzon budynku połączony na stałe ze ścianą frontową. Zachowanie tej ściany i tylnej części budynku wynika z wymagań konserwatora zabytków. 

Budowa przy ul. Łomżyńskiej 20 jest w końcowym stadium prac. Trwają roboty wykończeniowe: elewacyjne, instalacyjne, glazurniczo-tynkarskie itp. Ten budynek też jest pod opieką konserwatora zabytków, ale tu konieczne było tylko zachowanie dolnej części ściany frontowej do poziomu piętra, a reszta starej ceglanej kamienicy została wyburzona, a następnie odbudowana, rozbudowana i nadbudowana (do czterech pięter) w technologii żelbetowej na mokro. W piwnicy urządzono garaż podziemny dla samochodów przyszłych mieszkańców. 

Dziękujemy dr. inż. Tadeuszowi Wójcickiemu za powyższą relację, a dr. inż. Oleksiejowi Kopyłowowi za zdjęcia.

Udostępnij wpis:

22 marca 2019