WYCIECZKA STUDENTÓW WSEIZ NA TEREN ROZBUDOWY GALERII MOKOTÓW

WYCIECZKA STUDENTÓW WSEIZ NA TEREN ROZBUDOWY GALERII MOKOTÓW

walne zebranie 2
W dniu 30.11.2012 r. studenci WSEiZ, członkowie Koła Naukowego „Architektura & Nowe Media”,  pod opieką  mgr inż. arch. Joanny Wachowicz i mgr inż. arch. Piotra Gastmana zwiedzali teren rozbudowy Galerii Mokotów w Warszawie. Przewodnikiem wycieczki był przedstawiciel generalnego wykonawcy i manager projektu architekt Jarosław Świeboda.

Spotkanie rozpoczęło się w biurze budowy od wyczerpującego omówienia założeń projektowych i prowadzonych prac budowlanych. Studenci mieli okazję zapoznania się z ciekawymi rozwiązaniami konstrukcyjno-architektonicznymi oraz skomplikowanym procesem logistycznym wykonywania robót przy stałym funkcjonowaniu centrum handlowego. Drugą częścią spotkania było przejście przez plac budowy, gdzie manager projektu opowiedział grupie o detalach projektu i specyfice prac.

Udostępnij wpis:

27 maja 2013