Centrum Badawczo-Rozwojowe Opakowań rozpoczęło współpracę z WSEiZ

COBRO współpracuje z WSEiZ

W gronie instytucji współpracujących z WSEiZ witamy Centrum Badawczo-Rozwojowe Opakowań (COBRO) Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych

W dniu 28 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie mające na celu ustalenie szczegółów podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie, a Centrum Badawczo-Rozwojowym Opakowań (COBRO) Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych – Sieć Badawcza Łukasiewicz.

W zorganizowanym on-line spotkaniu WSEiZ reprezentowali Rektor dr Monika Madej, prof. WSEiZ, Prorektor dr Justyna Kłys, prof. WSEiZ oraz Prodziekan Wydziału Architektury dr inż. Bogdan Gorczyca, prof. WSEiZ. Z ramienia Instytutu w spotkaniu udział wzięli Dyrektor dr Radosław Dziuba oraz Panie Beata Górska i Monika Kaczmarczyk. Prowadzone podczas webinaru rozmowy dotyczyły m.in. udziału studentów w organizowanym przez COBRO konkursie „PakStar”, serii wykładów przeprowadzonych przez specjalistów z Instytutu, inicjowaniu wspólnych prac badawczo-rozwojowych i edukacyjnych, a także organizacji bilateralnych przedsięwzięć, takich jak studia podyplomowe.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych jest jednostką naukową z ponad 65-letnią tradycją, prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej o charakterze interdyscyplinarnym, w obszarach takich jak: biopolimery, biomateriały, polimery i włókna syntetyczne, biotechnologia i nanotechnologia, celuloza i papier oraz ochrona środowiska. Jako jedna z jednostek działających w Instytucie Centrum Badawczo-Rozwojowym Opakowań m.in. prowadzi prace badawcze w zakresie:

  • technologii produkcji nowych materiałów opakowaniowych i opakowań oraz modernizacji technologii już stosowanych,
  • technologii recyklingu i odzysku materiałów opakowaniowych i opakowań oraz modernizacji technologii już stosowanych,
  • rozwoju metod oceny opakowań oraz ich przydatności do recyclingu, w tym powstałych z tych opakowań odpadów pod kątem aspektów środowiskowych,
  • ekologii i ekologistyki opakowań oraz korzystnych dla środowiska rozwiązań technicznych dotyczących produkcji i użytkowania opakowań oraz odzysku powstałych odpadów,
  • opakowań z biotworzyw, w tym biodegradowalnych i przydatnych do kompostowania,
  • aspektów środowiskowych opakowań oraz surowców wtórnych, w tym przydatności do recyklingu materiałowego oraz zawartości w wyrobach surowców odnawialnych, surowców mineralnych i surowców wtórnych,
  • inicjowania, koordynowania i prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie nowych materiałów opakowaniowych, opakowań oraz technologii pakowania, a także wdrażanie do praktyki przemysłowej wyników takich prac,
  • rozwoju wiedzy i kreowania postępu w Polsce w zakresie nowych kierunków rozwoju opakowań zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju w filarze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym w oparciu o metodologię Oceny Cyklu Życia (LCA),
  • analiz środowiskowych opakowań (w tym biodegradowalnych i kompostowalnych), ich elementów, składników i systemów pakowania, technologii oraz powstałych odpadów opakowaniowych, zgodnie z przyjętymi standardami krajowymi oraz UE (Dyrektywa 94/62/WE oraz innymi aktami prawnymi i normatywnymi, w tym ISO 14020, 14040).

WSEiZ niezwykle ceni sobie współpracę z instytucjami, które wzbogacają proces nauczania zarówno o aspekty badawcze, jak i praktyczne. Cieszymy się, że Centrum Badawczo-Rozwojowym Opakowań (COBRO) Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych dołączyło do grona współpracujących z nami instytucji.

Udostępnij wpis:

3 lutego 2022