WSEiZ zawarła umowę o współpracy z dzielnicą m.st. Wawer

Wawer
Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że w dniu 2 marca 2023 r. do grona współpracujących z Wydziałem Architektury WSEiZ jednostek samorządu terytorialnego dołączyła dzielnica m.st. Warszawy – Wawer.

Porozumienie o współpracy, którego celem jest zaangażowanie studentów w realizację projektów z zakresu: architektury, architektury krajobrazu, urbanistyki, budownictwa i ochrony środowiska podpisali Dziekan Wydziału Architektury WSEiZ Pani dr Małgorzata Leszcyńska-Domańska oraz Burmistrz Dzielnicy Wawer Pan Norbert Szczepański.

Podczas spotkania, na którym porozumienie zostało podpisane, przedstawiciele Dzielnicy Wawer zaprezentowali tematy, które studenci WSEiZ mogą podjąć w ramach realizacji praktyk studenckich, prac semestralnych oraz prac dyplomowych. Władze Dzielnicy zwróciły uwagę na szereg ciekawych zagadnień związanych z zielenią miejską, planowaniem przestrzennym czy reorganizacją funkcjonalności centrum dzielnicy.

W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Dzielnicy Wawer Pan Norbert Szczepański, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wawer Pani Teresa Zduńczyk, Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej Pani Marta Walarowska, Rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania Pani dr Monika Madej, prof. WSEiZ, Dziekan Wydziału Architektury Pani dr Małgorzata Leszczyńska-Domańska, prof. WSEiZ oraz Pani dr inż. arch. Magdalena Grochulska-Salak.

Udostępnij wpis:

14 marca 2023