WSEIZ Z CERTYFIKATEM DOBRA UCZELNIA, DOBRA PRACA 2013

WSEIZ Z CERTYFIKATEM DOBRA UCZELNIA, DOBRA PRACA 2013

dobrauczelnia2013
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie znalazła się w gronie uczelni, które otrzymały prestiżowy certyfikat DOBRA UCZELNIA, DOBRA PRACA 2013 przyznawany przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu. Certyfikat podkreśla innowacyjność, kreatywność i skuteczność działań WSEiZ na rzecz poszerzenia perspektyw zawodowych studentów i absolwentów Uczelni.

Dynamiczny rozwój WSEiZ, wysoki poziom kształcenia, dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz interdyscyplinarny charakter wiedzy, jaką zdobywają studenci, doceniany jest przez pracodawców i ekspertów z wielu dziedzin. W ramach współpracy z pracodawcami Uczelnia powołała Wydziałowe Rady Pracodawców, które na trzech wydziałach: Architektury, Ekologii i Zarządzania, doradzają jak najlepiej przygotować absolwentów do pracy zawodowej. Ideą ich powstania jest rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami sfery biznesu, instytucji i organizacji społecznych oraz administracji publicznej województwa mazowieckiego. Rady Pracodawców powołane zostały m.in. aby doskonalić programy kształcenia, pełniej dostosować ofertę kształcenia do oczekiwań pracodawców i wymogów rynku pracy, podnosić atrakcyjność procesu dydaktycznego oraz budować wysoką kulturę jakości kształcenia.

Na Uczelni działają również: Biuro Przedsiębiorczości Akademickiej (Biuro Karier) i Punkt Informacji Biznesowej Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, pomagające studentom i absolwentom w znalezieniu pracy oraz w założeniu własnej działalności gospodarczej. Prowadzone są bezpłatne konsultacje u psychologa pracy i prawnika w ww. zakresie, jak również organizowane szkolenia i warsztaty podnoszące umiejętności radzenia sobie na rynku pracy m.in. z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych, radzenia sobie podczas procesu rekrutacji, określania potencjału zawodowego, doskonalenia umiejętności przydatnych na rynku pracy. W WSEiZ odbywają się również spotkania i wykłady przedstawicieli pracodawców, wybitnych praktyków biznesu, kadry zarządzającej renomowanych firm, przekazujących swoje doświadczenia zawodowe studentom WSEiZ.

Co roku na Uczelni odbywają się Targi Pracy, w trakcie których można bezpośrednio porozmawiać z przedstawicielami firm, poznać oferty pracy, praktyk i staży, a także wysłuchać interesujących wykładów specjalistów, m.in. na temat aktualnych procedur uzyskiwania uprawnień budowlanych, czy architektonicznych.

Udostępnij wpis:

6 czerwca 2013