WSEIZ Z CERTYFIKATEM DOBRA UCZELNIA, DOBRA PRACA 2012

WSEIZ Z CERTYFIKATEM DOBRA UCZELNIA, DOBRA PRACA 2012

dobrauczelnia Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie znalazła się w gronie uczelni, które otrzymały prestiżowy certyfikat DOBRA UCZELNIA, DOBRA PRACA 2012 przyznawany przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu. Certyfikat podkreśla skuteczność działań WSEiZ na rzecz poszerzenia perspektyw zawodowych studentów i absolwentów Uczelni.

WSEiZ takie działania prowadzi przez m.in. dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy, współpracę z pracodawcami z regionu, organizację przez Biuro Karier szkoleń dla studentów i absolwentów, organizację targów pracy, bezpłatne konsultacje u psychologa pracy i prawnika w zakresie doradztwa zawodowego i zakładania własnej firmy oraz przez prowadzenie na terenie Uczelni Punku Informacji Biznesowej Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości pomagającego studentom założyć własną działalność gospodarczą.

Udostępnij wpis:

29 maja 2013