WSEIZ WSPÓŁORGANIZATOREM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ NT. „WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ ZARZĄDZANIA”

WSEIZ WSPÓŁORGANIZATOREM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ NT. „WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ ZARZĄDZANIA”

IMG 7342

W dniu 15 lutego 2014 r. w Łodzi odbyła się Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Współczesne wyzwania zarządzania”. Organizatorami konferencji byli: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe.

Obrady, obok sesji plenarnej, podzielone były na cztery sekcje, tj.: Zarządzanie w administracji publicznej, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie bezpieczeństwem i zarządzanie w szkolnictwie oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi i zarządzanie ochroną środowiska.

W obecnych, wysoce zmiennych uwarunkowaniach życia gospodarczego, zarządzanie organizacją wymaga umiejętnego podejścia do jej kierowania, charakteryzującego się ukierunkowaniem na realizację interesów poszczególnych grup interesariuszy – właścicieli, pracowników, dostawców czy odbiorców. Konieczność takiego zachowania rodzi potrzebę korzystania z nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania, a przede wszystkim poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań, które umożliwią ominięcie zagrożeń wynikających ze wzrastającej złożoności oraz niepewności otoczenia wokół organizacji. Takie działania wymuszają także kreowanie w organizacji zachowań innowacyjnych, elastycznych czy przedsiębiorczych, gwarantujących zachowanie odpowiedniej pozycji konkurencyjnej na rynku w bliższej i dalszej przyszłości, a w przypadku administracji publicznej usprawnienie jej funkcjonowania.

Wygłoszone na konferencji referaty ukazały jak złożonym problemem jest zarządzanie. Organizatorzy konferencji zaprosili do udziału naukowców różnych dyscyplin: zarządzania, ekonomii, prawa, transportu, bezpieczeństwa, politologii, pedagogiki, psychologii, socjologii i językoznawstwa, a także praktyków, którzy z problemami współczesnego zarządzania stykają się na co dzień w swojej pracy zawodowej. Reprezentowali oni m.in. ośrodki naukowe z Łodzi, Bydgoszczy, Siedlec, Kielc, Legnicy i Warszawy. Na konferencji swoje referaty wygłosili również przedstawiciele takich instytucji jak: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Rybnickie Starostwo Powiatowe,Personnel Profile oraz IDEA! Management Consulting.

Udostępnij wpis:

20 lutego 2014