WSEIZ WSPÓŁORGANIZATOREM KONFERENCJI NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM PT. „MODELE DZIENNIKARSTWA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE”

WSEIZ WSPÓŁORGANIZATOREM KONFERENCJI NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM PT. „MODELE DZIENNIKARSTWA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE”

Konferencja036
W dniach 16–17 kwietnia 2013 r. w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się konferencja zatytułowana „Modele dziennikarstwa we współczesnym świecie”. Konferencję organizowali wspólnie: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Towarzystwo Studiów Dziennikarskich oraz  „Naukowy Przegląd Dziennikarski”.

Problemy poruszane podczas konferencji dotyczyły odpowiedzi na pytania: Jakie wzorce dziennikarstwa są stosowane przez współczesnych dziennikarzy w Polsce i na świecie; jak piszą, mówią o otaczającej ich rzeczywistości i jak pokazują ją w mediach? Czy można mówić o dziennikarstwie rzetelnym czy wyłącznie szukającym sensacji; czy dziennikarze pokazują świat taki, jaki on jest i jak wygląda, czy raczej taki, jakiego oczekują odbiorcy? Czy dziennikarz to usługodawca, nastawiony na klienta? Czy współcześni dziennikarze poddają się masie, która narzuca złe obyczaje i zachowania, czy raczej się przed tłumem bronią i jakie są tego efekty? Czy dziennikarstwo to obiektywne pokazywanie zdarzeń i ich właściwa interpretacja; czy dziennikarz to osoba na tyle wykształcona, że potrafi precyzyjnie – jak naukowiec – formułować myśli, zbadane zjawisko zrozumieć, a potem opowiedzieć o nim; czy dziennikarz jest rzecznikiem słabszych i pokrzywdzonych? Czy jest jeszcze w mediach miejsce dla dziennikarstwa literackiego, którym liczą się  walory estetyczne, wyszukany styl, forma?

Więcej informacji na stronie: http://www.media.uj.edu.pl/konferencje

Plakat konferencji – pobierz

Udostępnij wpis:

29 maja 2013