WSEiZ WSPIERA MŁODYCH ODKRYWCÓW Z KAMPINOSU!

WSEiZ WSPIERA MŁODYCH ODKRYWCÓW Z KAMPINOSU!

IMG 7342

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie otrzymała dofinansowanie z UE (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym) na projekt „Młodzi Odkrywcy z Kampinosu” skierowany do uczniów szkoły podstawowej.

Projekt ma na celu opracowanie programów kształcenia oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie. Grupę docelową stanowią dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat. W ramach zadań projektowych zaplanowano organizację następujących warsztatów:

  1. Warsztaty fotograficzne (kl. VI-VIII)
  2. Warsztaty plastyczne (kl. IV-VIII)
  3. Warsztaty z architektury krajobrazu (kl. 0-VIII)
  4. Warsztaty terenowe (kl. I-VIII)
  5. Warsztaty urbanistyczne (kl. 0-III)
  6. Warsztaty architektoniczne (kl. IV-VI)
  7. Warsztaty z projektowania produktu (kl. IV-VIII)

Warsztaty ruszają już pod koniec czerwca!

W ramach projektu zrealizowane zostaną także zajęcia dla rodziców mające na celu zwiększenie ich kompetencji wychowawczych oraz społecznych poprzez uczestnictwo w zajęciach:

  1. „Techniki wspierania zdolności i twórczości poznawczej dziecka”
  2. „Projektowanie ogrodu ekologicznego przyjaznego dzieciom”.

Celem projektu będzie wyposażenie uczniów w umiejętności uniwersalne na rynku pracy i kluczowe kompetencje: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się i pracy zespołowej.

Projekt finansowany ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17.

  

Udostępnij wpis:

21 czerwca 2018