SPOTKANIE CZŁONKÓW PŁOŃSKIEGO KLASTRA ENERGII

SPOTKANIE CZŁONKÓW PŁOŃSKIEGO KLASTRA ENERGII

IMG 7342

W dniu 13 marca 2018 w Płońsku odbyło się pierwsze spotkanie członków założycieli Płońskiego Klastra Energii, do którego należy Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania. Podczas spotkania głosowaniu poddano strategię rozwoju klastra na lata 2018-2023 z perspektywą do roku 2030. Strategia zawiera cele przyświecające podjętej kooperacji oraz misję tworzenia i rozwoju klastra.

Tworzenie klastrów energii w Polsce jest odpowiedzią na założenia Pakietu energetyczno- klimatycznego z 10 stycznia 2007 oraz Zielonej Księgi, czyli europejskiej strategii na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii z 2006 roku, jak również założeń ujętych w Energetycznej Mapie Drogowej Europy 2050 z 2011 roku.

Swoją misję Płoński Klaster Energii (PKE) będzie realizował poprzez działania w sześciu obszarach:

  • Rozwój energetyki odnawialnej i poprawa efektywności energetycznej
  • Gospodarka obiegu zamkniętego
  • Przedsiębiorczość
  • Badania i rozwój
  • Edukacja i promocja
  • Internacjonalizacja.

Celem strategicznym PKE jest uzyskanie najwyższej jakości sieci powiązań pomiędzy partnerami klastra dla transformacji lokalnego rynku energii i gospodarki obiegu zamkniętego.

Zgodnie z zapisem w podpisanym Porozumieniu o współpracy między WSEiZ a Gminą Płońsk, struktura PKE jest strukturą otwartą i możliwe jest przyjęcie nowych partnerów.

Ze strony naszej Uczelni w spotkaniu brała udział dr Katarzyna Adamiak Prodziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania, której dziękujemy za stworzenie tego tekstu.

Udostępnij wpis:

15 marca 2018