WSEIZ UCZELNIĄ LIDERÓW

WSEIZ UCZELNIĄ LIDERÓW

IMG 7342

 

W dniu 5 lipca w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się Gala Finałowa VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie znalazła się w prestiżowym gronie 30 instytucji, które otrzymały certyfikaty potwierdzające pozytywny wynik postępowania ewaluacyjnego w programie. Z rąk Grażyny Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji oraz prof. dr. hab. Piotra Wilczka z Uniwersytetu Warszawskiego wyróżnienie w imieniu WSEiZ odebrała JM Rektor doc. dr Monika Madej. 

Certyfikatem wyróżnione zostały uczelnie, które w swojej działalności kładą nacisk na kształcenie praktyczne studentów, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz wspieranie absolwentów w realizacji karier zawodowych na rynku pracy. Akredytowane w ramach programu „Uczelnia Liderów” szkoły wyższe wyróżniają się ponadto innowacyjnością i nowoczesnością oferty dydaktycznej oraz wysoką jakością kształcenia.

W tegorocznej edycji programu oprócz WSEiZ laureatami zostali m.in.: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Łódzki, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

 

 

Udostępnij wpis:

6 lipca 2016