WSEIZ TO STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ! NASZE KIERUNKI STUDIÓW Z PRESTIŻOWYM CERTYFIKATEM

WSEIZ TO STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ! NASZE KIERUNKI STUDIÓW Z PRESTIŻOWYM CERTYFIKATEM

IMG 7342

W dniu 13 kwietnia 2017 roku w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów przyznanych w ramach II edycji Ogólnopolskiego Programu „Studia z Przyszłością”. Dwa kierunki studiów oferowane przez WSEiZ są wśród laureatów.

Architektura oraz Mechanika i budowa maszyn to dwa kierunki, które uzyskały certyfikat „Studia z przyszłością”, nadawany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. O przyznaniu znaków jakości decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym.


 

Program służy wyróżnieniu najbardziej nowoczesnych kierunków studiów na polskich uczelniach, które wyróżniają się na rynku jako najbardziej innowacyjne i oryginalne pod względem treści nauczania, stosowanych metod dydaktycznych i metod ewaluacji efektów kształcenia. To kolejny dowód na wysoką jakość nauczania w naszej Uczelni która od lat doceniana jest przez ekspertów.

W imieniu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie certyfikaty odebrała dr Katarzyna Adamiak, prodziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania.


 

 

Udostępnij wpis:

19 kwietnia 2017