WSEIZ ROZPOCZYNA WSPÓŁPRACĘ Z HERZING UNIVERSITY (USA)

WSEIZ ROZPOCZYNA WSPÓŁPRACĘ Z HERZING UNIVERSITY (USA)

IMG 7342

Z wielką satysfakcją informujemy, że Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, dążąc do dalszego rozwoju internacjonalizacji studiów, podpisała z Herzing University (Milwaukee, Wisconsin) USA memorandum w sprawie współpracy. Uczelnie rozpoczęły właśnie prace m.in. nad opracowaniem wspólnego programu kształcenia prowadzącego do uzyskania dyplomu WSEiZ, a następnie dyplomu Herzing University.

Udostępnij wpis:

14 maja 2014