WSEiZ regionalnym Ośrodkiem Egzaminacyjnym ECL

WSEiZ regionalnym Ośrodkiem Egzaminacyjnym ECL

IMG 7342

WSEiZ (na podstawie umowy zawartej z Edu & More – Krajowym Centrum Egzaminacyjnym ECL w Polsce) przystapiła do Sieci Ośrodków Egzaminacyjnych ECL jako Regionalny Ośrodek Egzaminacyjny oraz Regionalny Ośrodek Przygotowawczy do Egzaminów ECL.

ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) to certyfikowany egzamin obejmujący języki państw członkowskich UE, w tym język polski i język angielski.

Egzamin ECL jest akredytowany przez organizację EALTA, w Polsce spełnia wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, stanowi podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.

ECL potwierdza pisemną i/lub ustną znajomość języka obcego na poziomie: A2, B1, B2, C1, zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

EGZAMIN ECL

Udostępnij wpis:

4 czerwca 2014