WSEiZ podpisała porozumienie o współpracy z firmą KIS List

Współpraca

W dniu 22 czerwca 2023 r. Wydział Architektury WSEiZ zawarł porozumienie o współpracy z firmą KIS List, na mocy którego studenci Wydziału, w pierwszym rzędzie kierunku Architektura Wnętrz, będą mieli możliwość zapoznania się i bezpłatnego korzystania z aplikacji KIS List.

Aplikacja KIS List powstała dzięki połączeniu kompetencji programisty i wieloletniego doświadczenia  architektki wnętrz i stanowi istotne ułatwienie pracy projektantów i architektów wnętrz.  Do tej pory sporządzanie list zakupowych i kosztorysów było żmudnym procesem. Większość architektów wykorzystywała do ich tworzenia Excel lub Word, tracąc na to wiele godzin. KIS List zmienił tę rzeczywistość. Automatycznie generuje listy wyposażenia, kosztorysy i usprawnia komunikację z klientem.

 

Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele WSEiZ Prodziekan Wydziału Architektury WSEiZ dr inż. Bogdan Gorczyca, prof. WSEiZ wraz z dr Zuzanną Krasuską i przedstawiciele KIS List Pani Magdalena Knappe wraz z Panem Robertem Czapskim.

kis_list

Udostępnij wpis:

26 czerwca 2023