WSEIZ PODPISAŁA DEKLARACJĘ SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZELNI

WSEIZ PODPISAŁA DEKLARACJĘ SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZELNI

IMG 7342

17 września 2019 pięćdziesiąt osiem uczelni, w tym Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, podpisało Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni podczas Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki w Krakowie. Przedstawiciele uczelni zobowiązali się do upowszechniania wartości akademickich oraz popularyzowania nauki wśród społeczeństwa.

Deklaracja ta oznacza dobrowolne zaangażowanie się szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych, ale także rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Jej celem jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Deklaracja zawiera 12 zasad, dotyczących różnych aspektów funkcjonowania uczelni, działalności dydaktycznej, naukowej, organizacji wewnętrznej czy dialogu z interesariuszami. W ramach każdej z zasad sformułowano oczekiwania wobec uczelni-sygnatariuszy do rozwijania danego obszaru funkcjonowania uczelni w duchu poszanowania środowiska i solidarności społecznej.

  

Udostępnij wpis:

1 października 2019