WSEIZ PNIE SIĘ W GÓRĘ W RANKINGU „PERSPEKTYW”!

WSEIZ PNIE SIĘ W GÓRĘ W RANKINGU „PERSPEKTYW”!

IMG 7342

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania przesunęła się o kolejne pięć pozycji w Rankingu Uczelni Niepublicznych Magisterskich przygotowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. W województwie mazowieckim WSEiZ zajmuje 12 miejsce i co warto z dumą podkreślić, warunkami kształcenia wyprzedza najlepsze uczelnie z rankingu.

Wynika to m.in. z ciągłego podnoszenia jakości kształcenia na naszej Uczelni, rozwijania własnej bazy dydaktyczno-naukowej, podjętej współpracy ze sferą biznesu w ramach dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań pracodawców i wymogów rynku pracy, jak również z umiędzynarodowienia studiów wraz z zwiększającym się zainteresowaniem ofertą edukacyjną WSEiZ studentów z zagranicy.

Ranking Uczelni Niepublicznych Magisterskich w woj. mazowieckim

Udostępnij wpis:

9 czerwca 2015