WSEIZ PATRONEM ZAWODÓW OKRĘGOWYCH XXVI OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJETNOŚCI BUDOWLANYCH

WSEIZ PATRONEM ZAWODÓW OKRĘGOWYCH XXVI OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJETNOŚCI BUDOWLANYCH

olimpiada3
W dniu 2 marca 2013 r. w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie odbyły się Zawody Okręgowe XXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Patronat nad zawodami objęła Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

logo olimpiada

W zawodach wzięło udział 88 uczniów z 21 szkół średnich z okręgu warszawskiego. W dniu zawodów nauczyciele/opiekunowie zawodników wysłuchali wykładu pt. „ Mosty – jedność struktury, symbolu i estetyki”, który wygłosił Prodziekan Wydziału Architektury WSEiZ Prof. dr hab. inż. Wojciech Dornowski. Po wykładzie odbyła się prezentacja oferty edukacyjnej WSEiZ, którą poprowadził rzecznik prasowy WSEiZ – Sławomir Baczulis.

Udostępnij wpis:

27 maja 2013