WSEiZ PARTNEREM GMINY USTRONIE MORSKIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

WSEiZ PARTNEREM GMINY USTRONIE MORSKIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

IMG 7342

Miło nam poinformować, że WSEiZ poszerza grono partnerów, z którymi współpracuje w zakresie ochrony środowiska, o kolejną instytucję samorządową.

W dniu 14 października Rektor WSEiZ doc. dr Monika Madej podpisała z Wójtem Gminy Ustronie Morskie Panem Jerzym Kołakowskim porozumienie o współpracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej
w dziedzinie ochrony środowiska oraz wpływu farmy fotowoltaicznej‬ na środowisko gminy Ustronie Morskie.
Celem współpracy jest realizacja zadań w obszarze ochrony środowiska poprzez wykorzystanie energii odnawialnej z farmy fotowoltaicznej w Ustroniu Morskim/Kukince.
Zadania Uczelni mają polegać na pełnieniu misji odkrywania i przekazywania danych oraz informacji w w/w zakresie, poprzez prowadzenie badań naukowych i kształcenie studentów.
Podpisy złożono podczas konferencji naukowej pt. CZYSTA ENERGIA – Techniczne, ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania farm fotowoltaicznych, na której WSEiZ reprezentował także dr inż. Jarosław Osiak.

Udostępnij wpis:

16 października 2015