WSEIZ OTRZYMAŁA PRESTIŻOWE CERTYFIKATY

WSEIZ OTRZYMAŁA PRESTIŻOWE CERTYFIKATY

IMG 7342

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania znalazła się w wąskim gronie Uczelni, które mogą posługiwać się znakiem „Dobra Uczelnia – Dobra Praca” w roku akademickim 2016/2017, przyznawanym przez Akademickie Centrum Informacyjne. Uhonorowane certyfikatem szkoły wyższe poddane zostały wnikliwej analizie pod kątem m.in. działań na rzecz absolwentów, dostosowania programu nauczania do rynku pracy, programów stażowych, współpracy z pracodawcami, wdrażania platform e-learningowych oraz nowoczesnych technologii w obszarze administracji. 

To nie jedyne wyróżnienie przyznane WSEiZ przez ACI. Nasza uczelnia została również uhonorowana certyfikatem „Wiarygodna Szkoła”, przyznawanym uczelniom niepublicznym, które funkcjonują w zgodzie z prawem i dysponują odpowiednią bazą dydaktyczną, zapewniającą właściwe warunki studiowania.

Akademickie Centrum Informacyjne wyłoniło również laureatów konkursu na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych” w 2016 roku. Oceniano w nim stopień wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie nauczania oraz innowacyjne działania realizowane w sektorze szkolnictwa wyższego. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania otrzymała wyróżnienie w tym konkursie.

Udostępnij wpis:

20 czerwca 2016