WSEiZ objęła patronat nad klasą architektoniczną

Patronat
Wydział Architektury WSEiZ został patronem klasy o profilu architektonicznym w Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie.

Porozumienie w sprawie objęcia patronatem klasy architektonicznej zostało podpisane w dniu 15 marca 2023 r. przez Dyrektor Liceum Panią Hannę Babikowską oraz Prorektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie Panią dr Justyną Kłys, prof. WSEiZ.

Celem patronatu jest przygotowanie spójnej ścieżki kształcenia architekta, a także pogłębianie wśród młodzieży wiedzy inżynieryjno-technicznej oraz zainteresowań dotyczących architektury i sztuki.

Działania podjęte w ramach podpisanego porozumienia będą obejmowały m.in. prowadzenie przez nauczycieli akademickich i studentów Wydziału dedykowanych uczniom wykładów, warsztatów i ćwiczeń, promowania wspólnych inicjatyw oraz udostępnienia zbiorów Biblioteki i Czytelni WSEiZ.

Udostępnij wpis:

23 marca 2023