WSEIZ NAGRODZONA W XXIII EDYCJI MEDALU EUROPEJSKIEGO 2012

WSEIZ NAGRODZONA W XXIII EDYCJI MEDALU EUROPEJSKIEGO 2012

medal europejski4
Z wielką satysfakcją informujemy, że Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania została laureatem XXIII Edycji Medalu Europejskiego 2012. Medal dla WSEiZ został przyznany za studia licencjackie na kierunku Architektura Wnętrz. Uroczystość wręczenia Medali Europejskich odbyła się 7 listopada 2012 r. w Salach Redutowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Wyróżnienie w imieniu Uczelni odebrała Pani Rektor WSEiZ doc. dr Monika Madej.

Medale wręczali m.in.: Prezes BCC Marek Goliszewski, Podsekretarz stanu w MSZ Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Przewodniczący Rady Głównej BCC Maciej Grelowski, Członek Rady Organizatorów BCC gen. Leon Komornicki.

Medal Europejski jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem, którego celem jest wsparcie polskich produktów i usług na rynku Unii Europejskiej oraz przybliżenie idei Unii Europejskiej środowisku przedsiębiorców. Medalem wyróżniane są produkty, które spełniają standardy europejskie. Nagroda jest jednocześnie rekomendacją wystawioną wyróżnionym usługom i produktom przez najważniejszą dla przedsiębiorców instytucję działającą przy Komisji Europejskiej – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (reprezentowane przez ministra ds. członkostwa w UE) oraz przez Business Centre Club. Medal Europejski przyznawany jest już od 12 lat, a wśród nagrodzonych nim firm są zarówno najwięksi polscy producenci, banki, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, liderzy branży budowlanej, uczelnie wyższe, firmy informatyczne i telekomunikacyjne, jak również mniejsze przedsiębiorstwa, znane na lokalnym rynku, a także media.

Udostępnij wpis:

27 maja 2013