WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WSEiZ LAUREATEM RANKINGU TOP 10 FOR THE FUTURE

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WSEiZ LAUREATEM RANKINGU TOP 10 FOR THE FUTURE

IMG 7342


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie zdobył WYRÓŻNIENIE w Rankingu TOP 10 FOR THE FUTURE, przygotowanym przez miesięcznik „Builder”.

Oparty na aktywności studentów w Dniach Młodego Architekta i Dniach Młodego Inżyniera, wykładach mistrzów, warsztatach BIM oraz praktykach na placach budów w ramach case study, a także udziału w konkursach KDMA i KDMI program „Builder for the Future” jest wsparciem dla młodych architektów i inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy oraz umiejętności i kompetencji. Jak podkreślają organizatorzy ważnym elementem programu jest ułatwianie młodym ludziom poznawania różnych sektorów branży budowlanej, działających w tych sektorach firm, a tym samym oczekiwań rynku i przyszłych pracodawców.
Dzięki budującej rywalizacji wyższych uczelni technicznych, do której przyczynił się program „Builder for the Future” Wydział Architektury WSEiZ znalazł się w elitarnym gronie kilku najlepszych Wydziałów Architektury i Budownictwa z całego kraju!

Udostępnij wpis:

9 czerwca 2020