WSEIZ fundatorem nagród dla laureatów XXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

WSEIZ fundatorem nagród dla laureatów XXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

ws1
W dniu 15 marca 2013 r. w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród laureatom zawodów okręgowych XXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. WSEiZ jako patron Olimpiady ufundowała nagrody dla laureatów, które w imieniu Uczelni wręczyła Pani Rektor WSEiZ Doc. dr Monika Madej.

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali od Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania certyfikaty gwarantujące możliwość studiowania za darmo przez jeden semestr (6 miesięcy) na dowolnym kierunku studiów w WSEiZ w roku akademickim 2013/2014. Kolejnych dziesięciu laureatów otrzymało certyfikaty gwarantujące możliwość zwolnienia z wpisowego na dowolnym kierunku studiów w WSEiZ w roku akademickim 2013/2014. WSEiZ ufundowała również dla wszystkich laureatów monografię pt. „Współczesne konstrukcje i instalacje w budownictwie” pod red. Prof. Wojciecha Dornowskiego – Dziekana Wydziału Architektury WSEiZ.

Udostępnij wpis:

29 stycznia 2013