WSEIZ FUNDATOREM NAGRÓD DLA LAUREATÓW SZCZEBLA SZKOLNEGO XXVI OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH

WSEIZ FUNDATOREM NAGRÓD DLA LAUREATÓW SZCZEBLA SZKOLNEGO XXVI OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH

OLIMPIADA TAB021
W dniu 09 listopada 2012 r. Pani Rektor WSEiZ doc. dr Monika Madej uczestniczyła w Uroczystym Apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości, który odbył się Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie. W czasie uroczystości odbyło się ogłoszenie wyników szczebla szkolnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. WSEiZ jako patron Olimpiady ufundowała cenne nagrody dla laureatów, które w imieniu Uczelni wręczyła Pani Rektor.

Udostępnij wpis:

27 maja 2013