WSEIZ CZŁONKIEM MAZOWIECKIEGO KLASTRA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

WSEIZ CZŁONKIEM MAZOWIECKIEGO KLASTRA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

IMG 7342

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania została członkiem MAZOWIECKIEGO KLASTRA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (EE) i ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE). Działalność klastra jest koordynowana przez Mazowiecką Agencję Energetyczną Sp. z o.o. WSEiZ włączyła się tym samym w uruchomienie działań na rzecz tworzenia szczególnie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw branży EE/OZE w regionie poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności i  stymulowanie współpracy firm i instytucji w tym zakresie.

Celami klastra są m.in.:

· Stworzenie sieci współpracy w obszarze EE/OZE umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału uczestników klastra;

· Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze EE/OZE oraz stworzenie warunków do skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych;

·  Ułatwianie dostępu do nowej wiedzy i stymulowanie innowacyjności branży;

· Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji podmiotów z obszaru EE/OZE w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości oraz szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy;

·  Ułatwianie dostępu do wykwalifikowanych zasobów ludzkich.

Więcej: http://www.mae.com.pl/mazowiecki-klaster-ee-i-oze.html

Udostępnij wpis:

10 marca 2015