WRZESIEŃ POD ZNAKIEM KONFERENCJI NAUKOWYCH

WRZESIEŃ POD ZNAKIEM KONFERENCJI NAUKOWYCH

IMG 7342

We wrześniu zapraszamy, zarówno wykładowców, studentów jak i osoby pracujące w branży, na trzy konferencje naukowe organizowane przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania.

I. 12-15 września 2017 r. ZAKOPANE – IV Międzynarodowa Konferencja Artystyczno-Naukowa KRAJart 2017 – „Element szczególny w otoczeniu – ślady”

Konferencja w atrakcyjnym turystycznie miejscu to połączenie naukowej dyskusji i artystycznych działań w czasie jednodniowego pleneru artystycznego.

Więcej informacji.

 

studia warszawa

W tym samym miejscu i czasie odbędzie się druga konferencja:

II. 12-15 września 2017 r. ZAKOPANE – VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Archbud 2017 – Problemy współczesnej architektury i budownictwa

Konferencja skupia się na problemach we współczesnej architekturze i budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem m.in.:

  • pluralizmu w architekturze,
  • przyszłości regionalizmu w architekturze doby globalizacji,
  • walorów ekonomicznych przestrzeni w projektach architektonicznych,
  • przyczyn i skutków wymienności struktury miasta
  • budynków inteligentnych i energooszczędnych,
  • problemów ekologii i energooszczędności  w budownictwie oraz kształtowania i obliczania konstrukcji.

Więcej informacji.

studia warszawa

UWAGA: Wniesienie opłaty za udział w jednej z dwóch wymienionych konferencji upoważnia do czynnego udziału w drugiej oraz dodatkowo do udziału w konferencji „Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”.

III. 21-22 września 2017 r. WARSZAWA (budynek WSEiZ, Rejtana 16) – E-mobilność: wyzwania, szanse i zagrożenia

Tematyka konferencji oscyluje wokół działów:

  • Zrównoważony rozwój pojazdów drogowych
  • Rozwiązania w zakresie e-mobilności
  • E-mobilność a zrównoważony rozwój transportu drogowego
  • „Przemysł i nauka – razem czy osobno?”

Więcej informacji.

studia warszawa

Udostępnij wpis:

10 lipca 2017