World Canals Conference 2024 (WCC2024)

WCC2024
W dniach 24-26 czerwca 2024 roku Miasto Bydgoszcz było gospodarzem Światowej Konferencji Kanałów – World Canals Conference (WCC2024), organizowanej pod patronatem Inland Waterways International.

Konferencja poświęcona była śródlądowym drogom wodnym. Patronat nad tym wydarzeniem objęło Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie. Tematem przewodnim WCC2024 był: „Wyzwania pomiędzy ekologią a wykorzystaniem gospodarczym – zrównoważona rewitalizacja kanałów z korzyścią dla środowiska”.

Do Bydgoszczy zjechało ponad 200 entuzjastów żeglugi śródlądowej i rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce i na Świecie. Spośród gości zagranicznych dominowali Chińczycy, ale byli także uczestnicy z Niemiec, USA, Czech, Turcji i innych krajów. Konferencja zbiegła się z 250-leciem kanału Bydgoskiego. Przedmiotem zainteresowań były nie tylko wody śródlądowe w obrębie Brdy i Wisły, ale także inne ważne obiekty żeglugi śródlądowej w Polsce, Europie i Świecie. W gronie ekspertów, naukowców i przedsiębiorców referowano, dyskutowano, wymieniano poglądy, pomysły i rozwiązania nad zrównoważonym rozwojem, nowoczesnych technologiach, a także użytkowaniem śródlądowych dróg wodnych pod względem turystycznym.

Podczas wydarzenia wygłoszono ponad 60 referatów. Prezentacje zostały podzielone na panele dyskusyjne oraz wycieczki tematyczne na terenach nadwodnych i w obiektach hydrotechnicznych Miasta Bydgoszczy. Jedną z trzech sesji tematycznych była: „Ekologia i technologie”, a dwie pozostałe to ”Człowiek i jego działalność” oraz „Woda, dziedzictwo i turystyka”.

Konferencyjne kuluary i specyfikę świata kanałów Miasta Bydgoszcz obserwował i w formie fotoreportażu ukazał dr Kazimierz Dyguś, prof. WSEiZ.

Udostępnij wpis:

27 czerwca 2024