WIZYTA WYKŁADOWCZYNI Z PORTUGALII

WIZYTA WYKŁADOWCZYNI Z PORTUGALII

IMG 7342

W dniach 5-9 grudnia 2016 r. Wyższa Szkoła Eekologii i Zarządzania w Warszawie gościła wykładowczynię Uniwersytetu w Lizbonie panią prof. Isabel Rosę, która przyjechała do nas w ramach umowy współpracy (program Erasmus+). 

Prof. Rosa specjalizuje się w dziedzinie architektury i urbanistyki. Podczas spotkania z władzami WSEiZ oraz z przedstawicielami Wydziału Architektury przedstawiła swoją Uczelnię oraz główne kierunki badań, którymi ona i jej studenci są zainteresowani. Uczestnicy spotkania omówili również możliwości szerszej współpracy pomiędzy obiema uczelniami, która polegałaby na realizacji mobilności studentów nie tylko kierunku Architektura, ale również Architektura Wnętrz oraz Wzornictwo. 

Głównym celem wizyty prof. Rosy były wykłady dla naszych studentów studiów pierwszego stopnia kierunku Architektura. Poświęcone były projektowaniu urbanistycznemu i oparte na studium przypadku oraz projektach studentów Wydziału Architektury Uniwersytetu w Lizbonie.  

W ramach umowy międzyuczelnianej, mobilność studencką w programie Erasmus+ odbywa obecnie także nasza studentka Wydziału Architektury (studia drugiego stopnia), Katarzyna Woźniak.

Spodziewamy się, już niebawem także studenci innych kierunków będą mogli poszerzyć swoją wiedzę, podnieść kompetencje i doskonalić się na Uniwersytecie w Lizbonie, w ramach programu Erasmus+.

Udostępnij wpis:

12 grudnia 2016