Wizyta studentów w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Wizyta studentów w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
4 grudnia 2023 r., studenci 3 roku studiów na kierunku Zarządzanie, specjalność: Organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych w ramach zajęć: Organizacja imprez kulturalnych prowadzonych przez mgr Wiktorię Czarnecką odwiedzili Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Dlaczego?

Aby zderzyć studentów z jednym z najtrudniejszych tematów, jakie mogą ich spotkać w zawodzie Event Managera: organizacja rocznic martyrologicznych w Polsce. Zwiedzanie dawnego więzienia, to nie turystyczna wycieczka. Staram się, aby zobaczyli jak emocje, charakterystyka grup odbiorców i kontekst osadzenia eventu może wpłynąć na odbiór wydarzenia. Jak w takim miejscu prowadzić narrację z odbiorcą aby historia, która tu się wydarzyła nie była tym o czym napisał Gombrowicz w „Ferdydurke”?  Żołnierze Wyklęci wielkimi patriotami byli. Jak to was nie zachwyca?

W ramach zajęć:

  • Studenci poznali pracę i specyfikę Muzeum, które mieści się w budynkach dawnego więzienia.
  • Celem zajęć było rozpoznanie możliwości organizacji imprez kulturalnych dotyczących rocznic narodowych w zakresie najtrudniejszym czyli martyrologicznym na terenie obiektu oraz przeprowadzenie promocji tych eventów. Studenci podczas spotkania otrzymywali informacje do jakich grup docelowych mają one dotrzeć, jak prowadzić storytelling związany z tematyką martyrologiczną. Dowiedzieli się również o specyfice Muzeum. Wskazywali także dobre praktyki, które można wdrożyć przy organizacji wydarzeń w Muzeum.

Udostępnij wpis:

5 grudnia 2023