WIZYTA TECHNIKUM NR 7 W WSEiZ

WIZYTA TECHNIKUM NR 7 W WSEiZ

IMG 7342

4 września 2019 naszą Uczelnię odwiedziły dwie klasy (logistyczna i spedycyjna) z Technikum nr 7 im. w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego (dawna „Kolejówka”).

Uczniów przywitali: Prezydent WSEiZ, prof. Jan Misiak oraz Prodziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania, dr Katarzyna Adamiak. Następnie mgr Andrzej Zawistowski, wykładowca WSEiZ oraz długoletni praktyk w dziedzinie logistyki i spedycji, wygłosił bardzo ciekawy wykład pt. Trendy i wyzwania w łańcuchach dostaw XXI wieku.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja oferty edukacyjnej WSEiZ oraz zwiedzanie budynków Uczelni.

Udostępnij wpis:

6 września 2019