Wizyta studyjna w ramach projektu Nowoczesny Program Rozwoju WSEiZ w Warszawie

Wizyta studyjna w ramach projektu Nowoczesny Program Rozwoju WSEiZ w Warszawie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wizycie studyjnej w ramach projektu „Nowoczesny Program Rozwoju WSEiZ w Warszawie”

Udział jest całkowicie bezpłatny!

Wizyty studyjne skierowane są do studentów Wydziału Architektury następujących kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

  • architektura (semestr V, VI, VII, VIII),
  • budownictwo (semestr V, VI, VII),
  • architektura wnętrz (semestr V, VI, VII),

którym do zakończenia studiów pozostały maksymalnie 4 semestry.

Wizyty studyjne mają na celu m.in.:

  • zapoznanie studentów z lokalnym rynkiem pracy,
  • poznanie potrzeb i oczekiwań potencjalnych, przyszłych pracodawców,
  • poznanie realiów dotyczących zawodu,
  • zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy.

 

Termin: 21 czerwca 2022 r., godziny: 7:30 (grupa 1) i 11:30 (grupa 2).

Firma: Pruszyński sp. z o.o./Blachy Pruszyński

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Wizycie studyjnej proszone są o zgłaszanie się do Dziekana Wydziału Architektury dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, prof. WSEiZ m.leszczynska@wseiz.pl do 17 czerwca 2022 r.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.  

Udostępnij wpis:

14 czerwca 2022