WIZYTA PRZEDSTAWICIELI HERZING UNIVERSITY W WSEiZ

WIZYTA PRZEDSTAWICIELI HERZING UNIVERSITY W WSEiZ

IMG 7342

W dniu 3 listopada 2016 r. w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie gościliśmy przedstawicieli Herzing University w USA – panią Andreę Houser, dyrektora Działu Współpracy Międzynarodowej oraz pana Matthew Schneidera, wiceprezesa Działu Współpracy Międzynarodowej. Goście przyjechali w ramach umowy dwustronnej z WSEiZ, zgodnie z którą absolwenci kierunku Zarządzanie oprócz polskiego dyplomu licencjata mogą uzyskać również amerykański dyplom Bachelor of Science in Business Management wydany przez Herzing University (USA). Amerykański dyplom Bachelor of Science można uzyskać po odbyciu jednego roku studiów w tym Uniwersytecie. 

Przedstawiciele Herzing University podczas spotkania z władzami WSEiZ oraz z przedstawicielami Wydziału Inżynierii i Zarządzania omówili możliwości rozszerzenia współpracy o inne kierunki studiów oraz podjęcie wspólnego projektu w ramach programu Erasmus+. Uczestnicy spotkania przedstawili także swoje doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej oraz priorytety strategii umiędzynarodowienia Uczelni.

Studenci kierunku Zarządzanie mieli również okazję spotkać się z naszymi gośćmi ze Stanów Zjednoczonych i dowiedzieć się o zasadach rekrutacji, szczegółach realizacji studiów i uzyskania podwójnego dyplomu.

Udostępnij wpis:

16 listopada 2016