W dniach od 19 kwietnia do 23 kwietnia 2021 w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie gościliśmy profesora Rrahima Sejdiu – Prorektora ds. dydaktyki, nauki i spraw studenckich oraz wykładowcę na wydziale Architektury, Wzornictwa i Technologii Drewna na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Ferizaj (Kosowo). Jego pobyt w WSEiZ został zrealizowany w ramach Programu Erasmus+ i projektu „Mobilność edukacyjna na rzecz szkolnictwa wyższego pomiędzy krajami programu, a krajami partnerskimi KA107-2018”. Podczas wizyty profesor Rrahim Sejdiu prowadził zajęcia dla studentów Wydziału Architektury na kierunkach architektura wnętrz (studia pierwszego stopnia) oraz wzornictwo (studia pierwszego stopnia).

Tematyka zajęć obejmowała między innymi AUTOCAD w architekturze wnętrz, zagadnienia ergonomiczne dotyczące projektowania krzeseł i stołów oraz przygotowywanie produktów do procesu produkcji. Ponadto podczas pobytu profesor spotkał się z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+ – Prorektor dr Justyną Kłys, prof. WSEiZ, Koordynatorami Programu Erasmus+ – mgr inż. Karoliną Urban oraz mgr Pauliną Wąż oraz Prodziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania – dr Katarzyną Adamiak, prof. WSEiZ. Podczas spotkań dyskutowano między innymi o wyzwaniach związanych z organizacją i zapewnianiem jakości kształcenia zdalnego w czasie pandemii koronawirusa oraz możliwościach intensyfikacji realizowanych projektów w ramach programu Erasmus.

W czasie trwania mobilności prof. Rrahim Sejdiu miał również okazję zwiedzić Warszawę oraz spotkać się z przedstawicielami pracodawców współpracujących z WSEiZ, zaangażowanych w kształcenie studentów. Wizyta Prorektora Rrahima Sejdiu była kontynuacją doskonale rozwijającej się współpracy naukowo-dydaktycznej między Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Ferizaj (Kosowo) a Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z pobytu.

Udostępnij wpis:

27 kwietnia 2021