WIZYTA DR. INŻ. BOGDANA GORCZYCY W AZERBEJDŻANIE

WIZYTA DR. INŻ. BOGDANA GORCZYCY W AZERBEJDŻANIE

IMG 7342

W dniach 20-24 maja 2019 dr inż. Bogdan Gorczyca, prodziekan Wydziału Architektury WSEiZ, odwiedził Azerbaijan Technological University (UTECA) w Gandży (Azerbejdżan).

W trakcie wizyty, która odbyła się w ramach programu Erasmus+, przeprowadził trzy wykłady dla studentów i młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni na tematy z obszaru metodologii badań naukowych. Zaprezentował ponadto polski system szkolnictwa wyższego oraz przedstawił funkcjonowanie WSEiZ. W trakcie licznych spotkań przedyskutował także kwestie dotyczące funkcjonowania systemu doskonalenia jakości kształcenia oraz aktywnych metod nauczania i uczenia się.

Wizyta był również okazją do zapoznania się z imponującą nowoczesną architekturą stolicy Azerbejdżanu, Baku. Jedno z załączonych zdjęć przedstawia Heydar Aliyev Centre projektu światowej sławy architektki Zahy Hadid.

Udostępnij wpis:

3 czerwca 2019