Wirtualne Dni Otwarte w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Wirtualne Dni Otwarte w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje 1 lutego br.  I Wirtualne Dni Otwarte. Będzie to okazja do zapoznania się z ofertą pracy i praktyk w Ministerstwie a także do bezpośredniej rozmowy z członkami Zespołu Rekrutacji.

Myślisz o pracy w administracji publicznej?

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym:

  •  jakich ludzi szukamy?
  •  jak wygląda nasza praca?
  •  jak szukać pracy w Ministerstwie?
  •  jakie dokumenty przygotować by aplikować?
  •  jakie korzyści wiążą się z pracą u nas?

 

Już dziś zapraszamy na wirtualne spotkanie ze specjalistami ds. rekrutacji w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej!

Termin: 01.02.2022, godz. 13.00-15.00

Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTM3YmQyMWEtOTA5MC00YTZkLTlhZmMtMzU5YWYyMTI3ZTQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e953b62c-25dd-47bb-a9ad-9ac604c434ad%22%2c%22Oid%22%3a%22bf00709f-d5a4-4e5d-a07e-94db4578f307%22%7d

Udostępnij wpis:

25 stycznia 2022