WAŻNY KOMUNIKAT DOT. WIRTUALNEJ UCZELNI

WAŻNY KOMUNIKAT DOT. WIRTUALNEJ UCZELNI

IMG 7342

Od dnia 9.12.2020 r. do korespondencji mailowej pomiędzy wykładowcą a studentem portal Wirtualna Uczelnia WSEiZ wykorzystuje wyłącznie mailowe konto uczelniane w domenie wseiz.edu.pl.

W chwili obecnej część korespondencji z Dziekanatów (także dotyczącą dydaktyki) możecie Państwo otrzymywać jeszcze na adres mailowy, który został podany podczas procesu rekrutacji na studia. Taka możliwość będzie wkrótce wyeliminowana. Obecnie prosimy o sprawdzanie obu adresów mailowych.

Aby prawidłowo korzystać z maila w portalu WU WSEiZ należy znaleźć pozycję Poczta Uczelniana, która znajduje się w menu po lewej stronie.

Udostępnij wpis:

22 grudnia 2020