„WIARYGODNA SZKOŁA” – CERTYFIKAT NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 DLA WSEIZ

„WIARYGODNA SZKOŁA” – CERTYFIKAT NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 DLA WSEIZ

IMG 7342

Z dużą satysfakcją informujemy, że Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie otrzymała certyfikat „WIARYGODNA SZKOŁA” wydawany przez Akademickie Centrum Informacyjne.  Certyfikat potwierdza m.in. prawne podstawy funkcjonowania Uczelni w zakresie kierunków i specjalności kształcenia oraz starania o zapewnienie osobom uczestniczącym w procesie kształcenia wysokich standardów nauczania i komfortu nauki.

Wiarygodna Szkoła to szkoła godna zaufania. Według regulaminu przyznawania certyfikatu „Wiarygodna szkoła” certyfikat potwierdza prawne podstawy funkcjonowania Uczelni w zakresie kierunków i specjalności kształcenia, potwierdza zgodność materiałów promocyjnych i udzielanych kandydatom informacji z obowiązującymi przepisami, potwierdza starania Uczelni o zapewnienie osobom uczestniczącym w procesie kształcenia wysokich standardów nauczania i komfortu nauki oraz dbałość o proces kształcenia.

WSEIZ przechodząc cały proces weryfikacji i otrzymując certyfikat zapewnia, że tworzy perspektywy dla przeszłego rozwoju zawodowego oraz pozwala realizować się studentom poprzez pozadydaktyczne formy działalności (m.in. koła naukowe, wykłady otwarte przedstawicieli pracodawców, wybitnych praktyków biznesu, architektów, kadry zarządzającej renomowanych firm, przekazujących swoje doświadczenia zawodowe studentom WSEiZ).

Podejmując studia w WSEiZ można mieć pewność, że Uczelnia dba o wysoki standard nauczania i dokłada wszelkich starań, by jej absolwenci z łatwością odnaleźli się na rynku pracy.

Udostępnij wpis:

22 czerwca 2015