Wernisaż wystawy pt. Współtworzenie

Wernisaż
18 czerwca w atrium budynku WSEiZ przy ulicy Rejtana 16 odbył się wernisaż wystawy pt. „Współtworzenie”. Na wystawie zaprezentowano wybrane prace studentów I i IV semestru Architektury Wnętrz z Pracowni Podstaw Projektowania prowadzonej przez mgr sztuki Barbarę Wołosz, pod tytułem „Naturalne formy strukturalne wyrzucone przez morze”.

Celem ćwiczenia realizowanego w ramach zajęć z Podstaw Projektowania było poznanie fizycznych i wizualnych właściwości materiałów oraz dyscyplina w kształtowaniu i podporządkowywaniu sobie tworzywa. Tworzywem był papier, najbardziej dostępny i podatny na kształtowanie materiał, idealny do nauki o naturze konstrukcji, służący zarówno technice, jak i sztuce. Studenci pracowali nad operacjami takimi jak składanie, zginanie, formowanie wypukłości, usztywnianie poprzez składanie, plastyczne cięcia, załamania oraz rolowania. Metoda działania polegała na samodzielnym odkrywaniu i doświadczaniu artystycznych możliwości projektowania. W oparciu o siatki geometryczne, stosując techniki reliefu, takie jak załamania, przecinania i odginania, studenci mieli za zadanie wypracować rytm elementów związanych z jedną płaszczyzną.

W wernisażu uczestniczyli: Rektor dr Janusz Mrowiec, prof. WSEiZ, Prorektor dr Justyna Kłys, prof. WSEiZ, Dziekan Wydziału Architektury dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, prof. WSEiZ, a także znamienici nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania oraz studenci.

Nie zabrakło wzruszających przemówień i słów pełnych uznania dla artystki. Uczestnicy byli pod ogromnym wrażeniem.

Udostępnij wpis:

20 czerwca 2024