WERNISAŻ NOWEJ WYSTAWY W GALERII WSEIZ

WERNISAŻ NOWEJ WYSTAWY W GALERII WSEIZ

IMG 7342

Już 14 marca 2019 o godz. 14 zapraszamy na wernisaż wystawy „Płasko i przestrzennie”. W Galerii WSEiZ (ul. Rejtana 16) zostaną zaprezentowane prace studentów I roku Architektury Wnętrz wykonane na zajęciach Podstawy Projektowania prowadzonych przez mgr sztuki Barbarę Wołosz. 

„NA PODSTAWIE SIATEK GEOMETRYCZNYCH, PŁASKO I PRZESTRZENNIE

Prezentowane prace wykonane zostały na zajęciach z Podstaw Projektowania przez studentów I-go roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze zimowym 2018/19.

Tworzywem był papier, najdostępniejszy i podatny na kształtowanie materiał do nauki o naturze konstrukcji, która służy w równym stopniu technice co sztuce.

Celem ćwiczenia było poznanie fizycznych i wizualnych właściwości oraz dyscyplina kształtowania i podporządkowania sobie tworzywa.

Podstawowe operacje to: składanie, zginanie, formowanie różnych wypukłości, usztywnianie poprzez składanie, plastyczne cięcia, załamania lub rolowania.

Metoda działania – samodzielne odkrywanie i doświadczanie artystycznych możliwości projektowania.

Treść ćwiczeń:

ĆWICZENIE WSTĘPNE – zapoznanie się z siatkami geometrycznymi:

  • skonstruować kwadratową i trójkątną siatkę geometryczną,
  • w zaprojektowaną siatkę wprowadzić rytmiczny wzór,
  • a następnie barwne desenie: według ściśle określonego schematu i stosując te same barwy, całkowicie dowolnie

ĆWICZENIE SEMESTRALNE.

W oparciu o siatki geometryczne, stosując metody tworzenia reliefu: załamania, przecinania odginania itp. wypracować rytm elementów związanych z jedną płaszczyzną.

Do ćwiczenia semestralnego należy wykonać dokumentację fotograficzną: za pomocą światła wydobyć przestrzenny charakter modeli”.

mgr sztuki Barbara Wołosz

Udostępnij wpis:

13 marca 2019