Program Erasmus+ 2021/2022 wystartował

Erasmus+ 2021/2022

Powitaliśmy studentów, którzy przyjechali do WSEiZ na studia w ramach program Erasmus+ 2021/2022

W dniu 1 października 2021 r. w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie odbyło się powitalne spotkanie studentów (Welcome Meeting), którzy przyjechali do WSEiZ w ramach Programu Erasmus+ na studia w roku akademickim 2021/2022.

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ – Prorektor dr Justyna Kłys, prof. WSEiZ, Koordynatorzy Programu Erasmus+ – mgr inż. Karolina Urban, mgr Paulina Wąż oraz Prodziekan ds. jakości i rozwoju Wydziału Architektury – dr inż. Bogdan Gorczyca, prof. WSEiZ powitali studentów z Azerbejdżanu (Azerbaijan Technological University), Hiszpanii (University of Coruña, Technical University of Cartagena), Portugalii (Lisbon School of Architecture), Turcji (Istanbul Kültür University) oraz Ukrainy (National Aviation Univeristy, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine). W spotkaniu wziął również udział Pan Dominik Strzelbicki – student WSEiZ, opiekun studentów, biorący udział w Programie Buddy.

Mimo wciąż niestabilnej sytuacji epidemicznej związanej z pandemią COVID-19, studenci pełni optymizmu, z chęcią do nauki i podejmowania nowych wyzwań rozpoczęli swoją przygodę w Programie Erasmus+ w WSEiZ. Studenci spędzą semestr zimowy, a niektórzy z nich cały rok akademicki w murach naszej Uczelni.

Życzymy, aby pobyt na wymianie studenckiej przyniósł wiele satysfakcji, poszerzył wiedzę i kompetencje oraz był owocnym czasem w nowe znajomości, podróże i pozytywne, niezapomniane doświadczenia.

Udostępnij wpis:

22 października 2021