Welcome Meeting

Erasmus+

6 marca 2024 r. w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie odbyło się powitalne spotkanie studentów (Welcome Meeting), którzy przyjechali do WSEiZ w ramach Programu Erasmus+ na studia w roku akademickim 2023/2024.

Uczelniany koordynator programu Erasmus+ – prorektor dr Justyna Kłys, prof. WSEiZ, koordynator programu Erasmus+ – mgr inż. Karolina Urban oraz prodziekan ds. ogólnych Wydziału Inżynierii i Zarządzania – dr inż. Ewelina Pałucka, prof. WSEiZ, serdecznie powitali studentów z Hiszpanii (University of Coruña), Portugalii (University of Coimbra; Universidade Lusófona/COFAC – Centro Universitário do Porto), Turcji (Istanbul Kültür University), Niemiec (University of Applied Sciences (HSD), Düsseldorf), Armenii (National University of Architecture and Construction of Armenia), Serbii (University of Niš), Ukrainy (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute; Sumy State University), Azerbejdżanu (Azerbaijan Technological University) oraz Kosowa (University of Applied Sciences in Ferizaj).

Życzymy, aby pobyt na wymianie studenckiej przyniósł wiele satysfakcji, poszerzył wiedzę i kompetencje oraz był owocnym czasem w nowe znajomości, podróże i pozytywne, niezapomniane doświadczenia.


On March 6, 2024, a Welcome Meeting was held at the University of Ecology and Management in Warsaw for students who have come to UEM under the Erasmus+ Program to study in the 2023/2024 academic year.

Institutional Erasmus+ coordinator – vice-rector dr Justyna Kłys, prof. WSEiZ, Erasmus+ program coordinator – mgr inż. Karolina Urban and vice-dean of the Faculty of Engineering and Management – dr inż. Ewelina Pałucka, prof. WSEiZ, warmly  welcomed students from Spain (University of Coruña), Portugal (University of Coimbra; Universidade Lusófona/COFAC – Centro Universitário do Porto), Turkey (Istanbul Kültür University), Germany (University of Applied Sciences (HSD), Düsseldorf), Armenia (National University of Architecture and Construction of Armenia), Serbia (University of Niš), Ukraine (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute; Sumy State University), Azerbaijan  (Azerbaijan Technological University) oraz Kosovo (University of Applied Sciences in Ferizaj).

We wish your stay on the student exchange brought you much satisfaction, expanded your knowledge and competence, and was a fruitful time with new friendships, travel and positive, unforgettable experiences.

 

 

Udostępnij wpis:

17 marca 2024